Fugl og Fisk - Økologi på bordet
Gå til forsidenSpændende linksDownload materialer om økologisk fisk og fjerkræOm projekt Fugl og Fisk
Se informationer om udstillingen og markdsdagene som var en del af projektet »
Hanegal

Aqua

Agustson


Skravad Dambrug


Om projektet

Uddrag af den projektbeskrivelse, der er grundlag for
Fugl & Fisk – Økologi på Bordet

Formålet er at gennemføre en række aktiviteter, der formidler viden om naturens økologi og økologisk fødevareproduktion set i forhold til menneskers sundhed, dyrevelfærd, natur og miljø.
Aktiviteterne skal gennemføres på 5 informations- og oplevelsescentre i Danmark i form af følgende elementer:
• En udstilling med information, undervisning og aktiviteter for børn og voksne.
• Et marked med information, smagsprøver og salg af en bred vifte af økologiske produkter.
• Skriftlige informations- og undervisningsmaterialer.

(Se informationer om disse udstillinger og markedsdage her)

Information og markedsføring skal ske med særligt fokus på fjerkræ og fisk. Det er ernæringsmæssigt sunde fødevarer, der tillige er miljøvenlige, fordi økologisk produktion ikke medfører udledning af pesticider, medicinrester eller gensplejsede organismer til natur og vand. Økologisk produktion af fjerkræ og fisk har endvidere lavere udledning af drivhusgasser til atmosfæren, end andre animalske produkter (kilde: Miljø og Sundhed.dk. Miljøministeriet).

Baggrunden for projektet
Projektet sætter fokus på forholdet mellem naturens økologi og økologisk fødevareproduktion. Ved at inddrage miljø og klima i relation til fødevarer bliver projektet et højaktuelt og relevant bidrag til de øvrige aktiviteter i forbindelse med Miljøtopmødet i København 2009. Projektets aktører ønsker i fællesskab at medvirke til at informere om naturens økologi set i forhold til økologisk fødevareproduktion.
Økologisk produktion har en række fordele for dyr, natur og miljø og disse fordele vil også være omdrejningspunktet for det økologiske marked, der indgår som et centralt element i projektet. Opfordringen til at ’handle’ skal ses både i overført og konkret betydning: køb af økologiske fødevarer er en handling, der er til gavn for dyr, natur og miljø.

Børn og unge
Projektet skal også være med til at stimulere børn og unges interesse for natur og teknik og for naturfag generelt, med henblik på at opnå større søgning til disse uddannelses- og erhvervsområder.

Med omdrejningspunkt i dyrearterne ’fugl’ og ’fisk’, gennemføres en række aktiviteter, der skal medvirke til at øge befolkningens viden, blandt andet om forskellen på økologi i naturlige kredsløb og økologisk fødevareproduktion.
Kendskab til disse sammenhænge er ikke en selvfølge i dag - hverken hos børn eller voksne. Konsekvensen af manglende indsigt, kan blive manglende opbakning hos befolkningen til den fremtidige indsats for at fremme økologisk produktion og forebygge miljø- og klimaproblemer.

Nyhedsværdien af dette projekt er stor, idet der aldrig tidligere er gennemført aktiviteter til fremme af økologi og økologiske fødevarer på oplevelses­
Set i lyset af de aktuelle udfordringer på miljø- og klimaområdet vil projektet medvirke til at skabe forståelse for den generelle indsats for et sundere vandmiljø og forebyggelse af klimaforandringer.

Deltagere
Producentforeningen ønsker at gennemføre projektet ved hjælp af bistand fra AQUA, Ferskvandscenteret og Projektkonsulenterne (Per Henrik Hansen, Peder Hovgaard og Dorte Ruge). I kombination har disse parter stor erfaring med udvikling af informations- og undervisningsmaterialer, gennemførelse af udstillinger, markeder og events indenfor natur, miljø og økologi.

Projektets budskaber
Hovedbudskabet i projektet er, at økologisk fødevareproduktion er godt for dig, dyrene og naturen. Argumenterne bag dette budskab er:
• Økologisk produktion udleder ikke pesticider, medicin eller gensplejsede organismer til økosystemer i vand eller jord - eller til menneskers fødevarer.
• Økologisk produktion tager hensyn til dyrenes naturlige behov.
• Økologisk produktion af fisk og fjerkræ giver sunde fødevarer, i en produktion, der udleder mindre drivhusgas end produktion af andre økologiske animalske produkter.

 

Du kan læse de regler, der gælder for økologisk produktion i "Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion", som du finder på Fødevareministeriets hjemmeside.

 

Kontakt

Projektkonsulenterne
:
Dorte Ruge
+45 28 90 90 56, dr@okologi.dk
www.dorteruge.dk

Per Henrik Hansen
+45 30 33 39 48,
ph@perhenrik.dk

www.perhenrik.dk

Peder Hovgaard
+45 24 21 24 68
ph@ph7.dk

www.ph7.dk

 

Producentforeningen:
Fie Graugaard
+45 86 85 36 72
hanegal@hanegal.dk

 

Projektet blev udført af
Projektkonsulenterne i samarbejde med
Aqua Ferskvandscentret, Økologisk Landsforening og Dansk Akvakultur

 

 

Se mere om projektets deltagere »

 
Projektet er støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriet FDB er hovedsponsor Dyrenes Beskyttelse er sponsor
Gå til forsiden Gå til forsiden